Profit Recovery

În procesul de achiziții există zone gri acoperite parțial sau integral prin procese interne, audituri și controale periodice. Complexitatea procedurii de achiziții impune societăților să folosească în permanență resurse pentru a reduce riscurile de pierderi asociate. Acestea, însă, nu pot fi evitate in totalitate.

Echilibrarea costurilor și a beneficiilor în diferite etape ale procesului de achiziții a fost și rămâne una din principalele activități consumatoare de resurse pentru companii.

Valuement acționează cu scopul ca dumneavoastră să găsiți un echilibru și vă pune la dispoziție experiența sa în Profit Recovery, îmbunătățindu-vă în același timp performanța în cadrul procesului de achiziții, reducând riscurile și impactul financiar al zonelor gri.

Un ajutor real pentru îmbunătățirea performanței

Performanța este îmbunătățită prin:

  • Analiza zonelor de risc în baza experienței noastre și adaptarea acesteia la organizația dumneavoastră.
  • Evidențierea erorilor și evaluarea impactului acestora asupra activității. Cuantificarea concretă și detaliată a veniturilor pierdute sau a costurilor în exces.
  • Stabilirea unui proces de recuperare a  sumelor  pierdute. 
  • Generarea rapoartelor de performanță.

Deși linia noastră de servicii Profit Recovery a trecut testul timpului, ne asigurăm să  o adaptăm ecosistemului dumneavoastră efectiv de achiziții. 

Obiectivele noastre:

  • Transparență totală în procesul de achiziții.
  • Îmbunătățirea fluxurilor de numerar și a rezultatelor financiare.
  • Maximizarea marjelor.
  • Creșterea competitivității.