VIZIBILITATEA ÎN PROCESUL DE RECONCILIERE CONTABILĂ CU REDUCEREA CONSUMULUI DE TIMP

Clientul este unul din marii retailer, lider în Europa. Pentru a îmbunătăți performanța și a fi mai competitiv, clientul ar trebui să își redefinească procesul de reconciliere a fișelor de cont cu furnizorii și clienții terțe părți.

Obiectivul:

 • Facilitarea și optimizarea procesului de reconciliere pentru obținerea unui proces mai eficient
 • Reducerea timpului de gestionare pentru fiecare cont
 • Gestionarea schimbului de informații lunare între diferite persoane implicate în proces prin soluții automate și reducerea numărului de sarcini pe persoană.
 • Consolidarea într-un mod automat a informațiilor pentru a simplifica decizia finală

Valuement prin linia de servicii BPM a creat o pre-analiză a procesului pentru identificarea zonelor de risc. Prin interviuri conduse intern, am obținut o imagine transparentă a situației. Rezultatele procesului :

 • Nivel ridicat de sarcini manuale
 • Nivel ridicat de documente în format Excel folosite pentru partajarea informațiilor
 • Partajarea informațiilor prin e-mail 
 • Export manual al datelor ERP 
 • Nivel ridicat de dependență față de oameni pentru fiecare sarcină

 

SOLUȚIA VALUEMENT

Printr-o activitate BPM, Valuement a redefinit procesul de reconciliere, având grijă de  cererile și obiectivele clientului.

PROCESUL DE REDEFINIRE

Rezultatele noului proces:

 1. Reduce numărul de sarcini pentru persoanele implicate
 2. Sarcini automate
 3. Simplifică fluxul de lucru între persoane
 4. Rezumat automat pentru consiliu ceea ce reduce consumul de timp cu aproximativ 40 %

CUM?

Printr-un tablou de bord:

 1. Gestionarea fluxului de lucru pentru informații
 2. Asigurarea vizibilității în domeniile macro
 3. Analizarea informațiilor la cel mai înalt nivel de detaliu posibil
 4. Proces automat

CARACTERISTICI  

 • Interfață ERP automată à export automat și încărcare în tabloul de bord 
 • Gestionare a unei mari cantități de date
 • Informații istorice 
 • Structura zonelor macro 
 • Posibilitatea de a analiza informații detaliate (de exemplu, contul furnizor)
 • Vizibilitatea stării fluxului de lucru
 • Rezumat automat al tuturor situațiilor

 

BENEFICIILE PENTRU CLIENȚI

Beneficiile redefinirii procesului sunt:

 • Proces automat și modernizarea organizației interne
 • Reducerea consumului de timp în gestionarea fluxului de lucru à îmbunătățirea estimării  cu aproximativ 40 %
 • Reducerea costului de gestionare pentru fiecare cont
 • Stocarea și raportarea informațiilor istorice
 • Informații de rezumat automate
 • Vizibilitatea fluxului de lucru pentru fiecare persoană implicată
 • Vizibilitate detaliată pentru fiecare situație și cont